web analytics

กุญแจมาสเตอร์คีย์ คืออะไร มีกี่แบบ

สำหรับเพื่อน ๆ บล้อกที่กำลังจะเลือกซื้อกุญแจ เพื่อนำมาปิดล็อคประตูบ้าน หรือประตูทางเข้า-ออกที่สำคัญของอาคารสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ คงจะเคยเห็นกุญแจชนิดที่มี ลูกกุญแจชนิดมาสเตอร์คีย์  Master Key  กันบ้างน่ะนะคะ

Master Key คือ กุญแจแบบใด ?

Master Key ก็คือ กุญแจ ที่มี ลูกกุญแจดอกเดียวที่สามารถเปิดลูกประตูได้หลายๆ บาน ซึ่งตอนนี้มีการออกแบบให้มาสเตอร์คีย์ซับซ้อนขึ้นมาก เนื่องจากต้องมีการคำนวนระบบ pin & ring  ภายในที่ละเอียดอ่อน (ยิ่งมี pin และ ring มากก็ยิ่งทำกุญแจผียากขึ้นด้วย) เหมาะสำหรับบ้านที่มีการปิดล็อคกุญแจประตูหลายจุด และมีลูกกุญแจหลายดอกซึ่งแต่ละดอกก็ต้องใช้ไขแม่กุญแจต่างกัน อันจะเป็นการสร้างความยุ่งยากให้กับเจ้าของบ้านเมื่อเวลาจะเลือกหยิบลูกกุญแจไปใช้งานอย่างรวดเร็ว หรือในยามวิกฤติฉุกเฉิน เช่น  เมื่อเกิดไฟไหม้ และจำเป็นต้องเปิดบ้าน หรือเปิดห้องเพื่อหนีออกมา หรือเพื่อหยิบสิ่งของสำคัญออกมาจากห้องที่เก็บไว้ จึงนับว่ามีความสะดวกและให้ความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานได้ดีในระดับหนึ่ง

กุญแจมาสเตอร์คีย์ แบ่งเป็น 2 ชนิดด้วยกันค่ะ นั่นก็คือ

1. กุญแจมาสเตอร์คีย์ แบบมี ตัวคุม

กุญแจมาสเตอร์คีย์ แบบมีตัวคุม  คือ กุญแจที่มีแม่กุญแจหลายตัุว และแต่ละตัวก็มีกุญแจที่สามารถไขแม่กุญแจของตัวเองได้ แต่ไม่สามารถไขแม่กุญแจตัวอื่นได้ แต่ก็จะมีกุญแจมาสเตอร์คีย์(ตัวคุม)ให้มาอีก 1 ตัว ซึ่งสามารถไขได้หมดทุกตัวน่ะนะคะ

2. กุญแจมาสเตอร์คีย์ แบบ คีย์อะไลท์

กุญแจมาสเตอร์คีย์ แบบคีย์อะไลท์ คือ กุญแจที่มีแม่กุญแจหลายตัว แต่จะมีลูกกุญแจมาให้เพียง 1 ตัวซึ่งสามารถไขตัวแม่กุญแจทั้งหมดออกได้ โดยราคาของคีย์อะไลท์จะถูกกว่า แบบมาสเตอร์คีย์แบบมีตัวคุมค่ะ

brasspadlock

brasspadlock

padlock

padlock

error: Two Man Intertrade