web analytics

ประเภทและคุณสมบัติของก๊อกน้ำที่มีคุณภาพ

ประเภทและคุณสมบัติของก๊อกน้ำที่มีคุณภาพ

ก๊อกน้ำ นับวันจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งชิ้นสำคัญของบ้านไปแล้ว ด้วยรูป
ลักษณ์ดีไซน์และราคาที่แตกต่างกันไป ตั้งแต่ไม่กี่สิบบาทไปจนถึงแสนบาท นอกจากนี้ ก๊อกน้ำของ
แต่ละห้อง แต่ละจุดก็ไม่เหมือนกัน ก๊อกน้ำเป็นอุปกรณ์ที่ทุกบ้านต้องมี ซึ่งจะอำนวยประโยชน์ใน
การใช้สอยแตกต่างกันไป โดยทั่วไปได้แบ่งประเภทก๊อกตามการใช้สอยไว้ 6 ประเภทคือ 
	1.ก๊อกเดี่ยว ใช้ทั่วไป เช่น ล้างรถ รดน้ำต้นไม้
	2.ก๊อกสำหรับอ่างล้างหน้า มี 3 ชนิดคือ ก๊อกเดี่ยว ก๊อกผสมรูเดี่ยว และก๊อกผสมเซ็น
เตอร์
	3.ก๊อกซิงค์ เป็นก๊อกสำหรับอ่างล้างจานในครัว  หรือตามเคาน์เตอร์บาร์ มีให้เลือกแบบ
น้ำเย็นอย่างเดียวและแบบที่ใช้ทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็น
	4.ก๊อกอาบน้ำ และก๊อกน้ำที่ใช้กับอ่างอาบน้ำ ประกอบด้วย ฝักบัว วาล์วเปิดปิด ซึ่งแบ่ง
ออกได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่ ฝักบัวสายอ่อน ตัวก๊อกน้ำจะหมุนได้รอบตัว เพื่อไม่ให้สายฝักบัวบิดงอ
	5.ก๊อกน้ำชำระ
	6.ฟลัชวาล์ว เป็นก๊อกน้ำที่ใช้ประกอบกับโถส้วม และโถปัสสาวะ เป็นก๊อกที่ทำงานเกือบ
กึ่งอัตโนมัติ เมื่อเปิดน้ำโดยการเปิดฟลัช น้ำจะหยุดไหลเองโดยอัตโนมัติ
	ก๊อกน้ำสำหรับอ่างอาบน้ำและอ่างล้างหน้า ขอแนะนำก๊อกประเภทที่มีวาล์วภายในเป็น
เซรามิควาล์ว เพราะสามารถใช้งานได้ยาวนาน และที่สำคัญสามารถเปิดและปิดน้ำได้สนิทด้วย
	ถ้ามีงบประมาณมากและต้องการใช้ก๊อกน้ำทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็น ควรเลือกก๊อกน้ำเซรา
มิควาล์วแบบเดี่ยวผสม ที่ช่วยควบคุมอุณหภูมิของน้ำตามที่ต้องการให้อย่างรวดเร็ว และไม่เปลือง
น้ำ

คุณสมบัติทั่วไปของก๊อกน้ำที่มีคุณภาพ
	1.ก๊อกน้ำทำจากทองเหลือง ทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดี
	2.ผิวเคลือบโครเมี่ยม มีลักษณะเป็นมันวาว ทนต่อสารเคมีและรอยขีดข่วนได้ดี
	3.ซิลยางและแหวนยางในตัวก๊อก จะต้องมีคุณภาพสูง ทนต่อการใช้งาน ๆ ไม่รั่วซึมง่าย
	4.หัวก๊อกของฝักบัว จะต้องหมุนได้รอบตัว เพื่อไม่ให้สายยางของฝักบัวบิดงอ
	5.ก๊อกน้ำที่ดีมีระบบปิด-เปิดเพียงรอบเดียว เพื่อการประหยัดน้ำในตัว
ก๊อกซิงค์ยืน

ก๊อกซิงค์ยืน

ก๊อกซิงค์ผนังกำแพง

ก๊อกซิงค์ผนังกำแพง

ก็อกอ่างล้างหน้า

ก็อกอ่างล้างหน้า

ก็อกต่อฝักบัวPG-101

ก็อกต่อฝักบัวPG-101

 
error: Two Man Intertrade