วิธีใช้เทปพันเกลียว พันท่อน้ำไม่ให้ซึม ไม่ให้รั่ว

เคยเจอปัญหาท่อน้ำรั่วซึมหัวก๊อกตรง เทปพันเกลียว บ้างใหม จะแก้ปัญหานี้ง่ายมาก ถอดพันใหม่ก็ได้ จะเล่าวิธีใช้เทปพันเกลียว บอกว่างานพันท่อน้ำง่ายมาก มีวิธีพันเกลียวที่ใช้ได้ผล ไม่ต้องจ้างช่างมาซ่อม เพียงนำวิธีนี้ไปทำตามก็น่าจะช่วยได้แน่นอนคะ

วิธีการพันเทปพันเกลียว

  • เริ่มจากใช้ผ้าเช็ดปลายท่อ อย่าให้มีผุ่นเกาะอยู่ หรือเอาดิน ทรายที่เกาะอยู่บริเวณเกลี่ยวออก ทั้งนี้เพื่อป้องกันเกลียวเสีย ตอนใส่ก๊อกน้ำ หรืออะไรก็แล้วแต่
เทปพันเกลัยวตราเพนกวิ้น

เทปพันเกลัยวตราเพนกวิ้น

PVC ball valve

PVC ball valve

ข้อต่อท่อ เกลียนอก
ข้อต่อท่อ เกลียนอก
  • เอาปลายเทปพันเกลียวยึดติดกับเกลียวของท่อลักญษะดังรูปด่านล่าง โดยใช้มือซ้ายจับท่อ แล้วเอามือขวาจับเทปพันเกลียว แล้วหมุนตามเข็มนาฬิกา ดูรูป
พันเกลียวท่อน้ำ
พันเกลียวท่อน้ำ
  • การพันเกลียวจะต้องพันให้เทปพันเกลียวให้แน่น ให้เห็นซี่ของเกลียว โดยใช้ประโยชน์ของมือซ้ายและขวา โดยในขณะที่พัน มือทั้งสองจะต้องไม่ให้เทปพันเกลียวหย่อนเป็นอันขาด การพันจะต้องพันในแนวเดียวกับตัวของผู้พันเกลียว
ดึงเทปพันเกลียว
ดึงเทปพันเกลียว ให้แน่นขณะพัน
วิธีใช้เทปพันเกลียว พันท่อน้ำไม่ให้น้ำรั่ว
วิธีใช้เทปพันเกลียว พันท่อน้ำไม่ให้น้ำรั่ว

ข้อควรจำ

ควรพันเทปพันเกลียวให้มากรอบเข้าไว้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำ เมื่อพันเสร็จให้ใช้แรงดึงให้เทปพันเกลียวขาด ทั้งนี้เพื่อความมั่นคงว่าเทปพันเกลียวยึดแน่นเกลียวของท่อน้ำแน่นอน

 

ลักษณะพันเกลียวเสร็จ
ลักษณะพันเกลียวเสร็จ