ประเภทของไขควงและวิธีการบำรุงรักษา

ไขควงสลับด้ามวิสกี้สีเขียว

ไขควงสลับด้ามวิสกี้สีเขียว

ไขควง หรือ Screw Drier ถือว่าเป็นเครื่องมือช่างที่สำคัญสำหรับช่างไฟฟ้าเป็นอย่างมาก นิยมใช้สำหรับรื้อถอดประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ต่อฟิวส์ ประกอบดวงโคมไฟ หรือซ่อมสวิทซ์ปลั๊กไฟฟ้าถอดตะปูเกลียวและอื่นๆอีกมามาย    โดยส่วนมากไขควงจะทำด้วยเหล็กอย่างดี    บริเวณส่วนปลายหรือปากจะเหล็กแข็งชุบ ส่วนด้ามจะเป็นพลาสติกหรือยางเผื่อต้องกันการเจ็บมือ  ไขควงสามารถแบ่งออกได้หลายประเภทคือ
ไขควงแบบทั่วไป (Standard type) เป็นไขควงแบบธรรมดา มีหลายขนาด ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ มีสั้นและยาว  มี 2 แบบ คือ ไขควงปากแบนและไขควงปากแฉก

ไขควงออฟเซต (Offset type)  จะมีลักษณะเด่นคือ รูปร่างจะงอเป็นมุมฉากและมีที่จับตรงกลาง เหมาะสำหรับการใช้งานในที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงซึ่งไขควงแบบทั่วไปจะทำไม่ได้

ไขควงวัดไฟ (Screwdrivers Mains Tester) เป็นไขควงที่ใช้สำหรับการทดสอบวงจรไฟฟ้า  ไขควงวัดไฟมีอยู่2แบบ  คือไขควงวัดไฟ แบบธรรมดาจะมีหลอดไฟอยู่ที่ด้ามจับ และไขควงวัดไฟ แบบตัวเลขดิจิตอล
วิธีการใช้ไขควงและบำรุงรักษาไขควง
1.  ห้ามใช้ด้ามไขควงทุบวัตถุแทนค้อน
2.  ห้ามใช้ไขควงงัดหรือแงะแทนการใช้เหล็กสกัดเพราะอาจจะทำให้ไขควงหักหรืองอได้
3.  แนะนำให้เลือกใช้ไขควงที่มีฉนวนหรือยางหุ้มเพราะจะช่วยป้องกันกระแสไฟฟ้าและช่วยป้องกันมือ
4.  ควรเลือกใช้ไขควงให้ถูกตามลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
5.  เมื่อไขควงชำรุดหรือเสียไม่ควรนำมาใช้ต่อควรซ่อมหรือซื้อใหม่ทันที เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
6.  เมือเลิกใช้งานไขควงแล้วควรทำความสะอาดแล้วทาน้ำมันหรือกันสนิม เช็ดให้แห้งแล้วเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย

ไขควงสลับ4

ไขควงสลับ4

02-01-0530ไขควงสลับตอกได้