web analytics

กรรไกรกระตุกกิ่งไม้พร้อมใบเลื่อย ตรา หัวนก

กรรไกรใช้สำหรับตัดกระตุกกิ่งไม้ที่อยู่ในระดับสูง มาพร้อมกับใบเลื่อยในงานตัด งานเลื่อยต้นไม้ มีประโยชน์หลากหลาย เหมาะสำหรับใช้ในงานเกษตรและงานสวนทั่วไป

with Blade (พร้อมใบ)(1 Doz.)

without Blade (ไม่มีใบ)(1 Doz.)

Compare

Description

กรรไกรใช้สำหรับตัดกระตุกกิ่งไม้ที่อยู่ในระดับสูง มาพร้อมกับใบเลื่อยในงานตัด งานเลื่อยต้นไม้ มีประโยชน์หลากหลาย เหมาะสำหรับใช้ในงานเกษตรและงานสวนทั่วไป

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “กรรไกรกระตุกกิ่งไม้พร้อมใบเลื่อย ตรา หัวนก”

error: Two Man Intertrade