web analytics

กรรไกรตัดกิ่งไม้ปากตรง #180 ตรา อีเกิ้ล วัน

กรรไกรตัดกิ่งแบบปากตรง ใบมีดผลิตจากเหล็กกล้า คม ที่ปลายด้ามมีขอเกี่ยวสำหรับเก็บหลังการใช้งาน ขนาด 7 นิ้ว ใช้สำหรับงานเกษตรและงานสวนทั่วไป หลังการใช้งาน ควรเช็ดทำความสะอาดให้แห้ง เพื่อยืดอายุ

7″(1 Doz./72)

Compare

Description

กรรไกรตัดกิ่งแบบปากตรง ใบมีดผลิตจากเหล็กกล้า คม ที่ปลายด้ามมีขอเกี่ยวสำหรับเก็บหลังการใช้งาน ขนาด 7 นิ้ว ใช้สำหรับงานเกษตรและงานสวนทั่วไป หลังการใช้งาน ควรเช็ดทำความสะอาดให้แห้ง เพื่อยืดอายุ

กรรไกรตัดกิ่งแบบปากตรง ใบมีดผลิตจากเหล็กกล้า คม ที่ปลายด้ามมีขอเกี่ยวสำหรับเก็บหลังการใช้งาน ขนาด 7 นิ้ว ใช้สำหรับงานเกษตรและงานสวนทั่วไป หลังการใช้งาน ควรเช็ดทำความสะอาดให้แห้ง เพื่อยืดอายุ

กรรไกรตัดกิ่งไม้ปากตรง#180 ตราอีเกิ้ลวัน 2

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “กรรไกรตัดกิ่งไม้ปากตรง #180 ตรา อีเกิ้ล วัน”

error: Two Man Intertrade