web analytics

กรรไกรตัดเหล็กฉาก

ผลิตจากเหล็ก ใช้เพื่อตัดเหล็กฉากรูเป็นท่อนๆได้ตามต้องการ ใช้ตัดเหล็กได้ง่าย ช่วยผ่อนแรง ไม่เปลืองแรงและประหยัดเวลา

Compare

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “กรรไกรตัดเหล็กฉาก”

error: Two Man Intertrade