web analytics

กันชนก้ามปู

ใช้ในการล็อคหรือยึดจับบานประตู เพื่อไม่ให้ประตูเปิดออกเอง และลดการกระแทกจากการปิดประตูแรงๆ เหมาะสำหรับบานประตูเหล็ก มุ้งลวด หรือบานตู้เฟอร์นิเจอร์ขนาดเล็ก

Compare

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “กันชนก้ามปู”

error: Two Man Intertrade