web analytics

กันชนประตูตู้ สี่เหลี่ยม

ใช้ในการล็อคหรือยึดจับบานประตู เพื่อไม่ให้ประตูเปิดออกเอง และลดการกระแทกจากการปิดประตูแรงๆ เหมาะสำหรับบานประตูเหล็ก มุ้งลวด หรือบานตู้เฟอร์นิเจอร์ขนาดเล็ก

Compare

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “กันชนประตูตู้ สี่เหลี่ยม”

error: Two Man Intertrade