web analytics

กาพ่นสีUSA ตรา SPEEDY

ใช้กับงานพ่นสีทั่วไป สินค้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา วางใจได้ในคุณภาพ โดยเป็นกาพ่นสีชนิดกาอยู่ด้านล่าง เหมาะกับชิ้นงานที่ใหญ่ กาด้านล่างจะใช้ระบบดูดสีขึ้นไปหาปืน เหมาะกับงานพ่นสีพื้นหรือบนพื้นที่กว้างๆ เพราะกาใส่สีใหญ่ไม่ต้องเติมสีบ่อยๆ พร้อมทั้งมีหัวพ่นหลายรูปแบบให้เลือกใช้งาน

Compare

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “กาพ่นสีUSA ตรา SPEEDY”

error: Two Man Intertrade