web analytics

กาวทาท่อ DS-LON ขนาด 50 กรัม น้ำยาประสานท่อพีวีซีแข็ง

กาวทาท่อ DS-LON
ขนาด 50 กรัม

น้ำยาประสานท่อพีวีซีแข็ง ท่อประปา ท่อร้อยสายไฟ ท่อเกษตร
น้ำยาประสานท่อพีวีซีแข็ง และข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง
ประเภทใช้กับท่อรับความดัน และใช้กับท่อไม่รับความดัน
ใช้เชื่อมต่อต่อพีวีซี
สำหรับงานท่อประปา ท่อร้อยสายไฟสายโทรศัพท์ และท่อเกษตร
สินค้ามีสต๊อก ถ่ายจากสินค้าจริง พร้อมส่งทุกชิ้นสินค้าจากโกดัง พร้อมจัดส่งจากไทย
Made in Thailand

Compare

รายละเอียดเพิ่มเติม

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “กาวทาท่อ DS-LON ขนาด 50 กรัม น้ำยาประสานท่อพีวีซีแข็ง”

error: Two Man Intertrade