web analytics

กุญแจระบบสปริง ตรา YALE

ตัวกุญแจและไส้กุญแจทำจากทองเหลือง ห่วงคล้องทำจากเหล็กกล้าชุบแข็ง แข็งแรง ทนทาน เป็นระบบล็อคแบบสปริง

ขนาด
25มิล คอสั้น            6ชิ้น
30มิลคอสั้น             6ชิ้น
40มิลคอสั้น             6ชิ้น
50มิลคอสั้น            6ชิ้น
60มิลคอสั้น            6ชิ้น
30มิลคอยาว           6ชิ้น
40มิลคอยาว           6ชิ้น
50มิลคอยาว            6ชิ้น

Compare

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “กุญแจระบบสปริง ตรา YALE”

error: Two Man Intertrade