web analytics

ก๊อกทองเหลืองสนาม อ้วน ตรา อซูม่า

ก๊อกผลิตจากทองเหลืองทั้งตัว ปลอดภัยจากการเกิดสนิมตลอดอายุการใช้งาน มีปากเพื่อสวมสายยางเพื่อใช้ในงานสวนหรือใช้ได้อเนกประสงค์

1/2″(1 Doz)

3/4″(1 Doz.)

Compare

Description

ก๊อกทองเหลืองสนามอ้วน ตราอซูม่า

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ก๊อกทองเหลืองสนาม อ้วน ตรา อซูม่า”

error: Two Man Intertrade