web analytics

ขาอ่างเสียบเหล็กหล่อ

เป็นขาเสียบสำหรับแขวนอ่างล้างมือ ผลิตจากเหล็กหล่อขึ้นรูป ไม่มีรอยต่อ แข็งแรง ทนทาน ไม่แตกหักง่าย

บรรจุ 25 คู่

Compare

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ขาอ่างเสียบเหล็กหล่อ”

error: Two Man Intertrade