web analytics

ข้อต่อตรงพีวีซี เกลียวในทองเหลือง

เป็นข้อต่อสำหรับใช้ในการติดตั้งท่อประปา เกลียวในทำมาจากทองเหลือง และอีกด้านสวม

  • ขนาด 1/2 นิ้ว
Compare

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ข้อต่อตรงพีวีซี เกลียวในทองเหลือง”

error: Two Man Intertrade