web analytics

ฆ้อนยางด้ามไม้ ทู แมน

ยี่ห้อ: Two Man

ขนาด: เล็ก , กลาง , ใหญ่

รายละเอียด:

  • หัวฆ้อนทำมาจากยาง
  • ด้ามจับทำมาจากไม้ กระชับมือ
  • สามารถนำไปใช้ปู กระเบื้อง บล๊อกตัวหนอน ลามิเนต งานช่างยนต์ต่างๆได้
Compare

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ฆ้อนยางด้ามไม้ ทู แมน”

error: Two Man Intertrade