web analytics

จอบจระเข้3ดาว

ผลิตจากเหล็กกล้าคุณภาพดีจากประเทศเยอรมัน ผ่านกรรมวิธีชุบแข็ง มีความคม แข็งแรง ทนทาน สำหรับขุดดิน พรวนดิน และถางหญ้า

2 ปอนด์ (หูเหลี่ยม)(1 Doz.)

3 ปอนด์ (หูเหลี่ยม)(1 Doz.)

3.5 ปอนด์ (หูเหลี่ยม)(1 Doz.)

2 ปอนด์ หน้าเล็ก (หูเหลี่ยม)(1 Doz.)

2 ปอนด์ (หูกลม)(1 Doz.)

Compare

Description

ผลิตจากเหล็กกล้าคุณภาพดีจากประเทศเยอรมัน ผ่านกรรมวิธีชุบแข็ง มีความคม แข็งแรง ทนทาน สำหรับขุดดิน พรวนดิน และถางหญ้า

ผลิตจากเหล็กกล้าคุณภาพดีจากประเทศเยอรมัน ผ่านกรรมวิธีชุบแข็ง มีความคม แข็งแรง ทนทาน สำหรับขุดดิน พรวนดิน และถางหญ้า

จอบตราจระเข้3ดาว 2

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “จอบจระเข้3ดาว”

error: Two Man Intertrade