web analytics

จอบ ตรา จระเข้ 3 ดาว Gold

ผลิตจากเหล็กกล้าคุณภาพดีจากประเทศเยอรมัน ผ่านกรรมวิธีชุบแข็ง มีความคม แข็งแรง ทนทาน สำหรับขุดดิน พรวนดิน และถางหญ้า

2 ปอนด์(1 Doz.)

3 ปอนด์(1 Doz.)

3.5 ปอนด์(1 Doz.)

Compare

Description

ผลิตจากเหล็กกล้าคุณภาพดีจากประเทศเยอรมัน ผ่านกรรมวิธีชุบแข็ง มีความคม แข็งแรง ทนทาน สำหรับขุดดิน พรวนดิน และถางหญ้า

ผลิตจากเหล็กกล้าคุณภาพดีจากประเทศเยอรมัน ผ่านกรรมวิธีชุบแข็ง มีความคม แข็งแรง ทนทาน สำหรับขุดดิน พรวนดิน และถางหญ้า

จอบจระเข้3ดาว GOLD 2

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “จอบ ตรา จระเข้ 3 ดาว Gold”

error: Two Man Intertrade