web analytics

ตะปูคอนกรีต ตรา TOTO

จะทำจากเหล็กพิเศษ ตะปูประเภทนี้จะมีความแข็ง ไม่งอง่าย ช่วงลำตัวของตะปูคอนกรีตจะเป็นร่องเล็กๆ ซึ่งมีส่วนปลายของตะปูที่ออกแบบมาในลักษณะที่ต่างกันออกไป

  • 1 ” x 12
  • 1″ x 9
  • 1.5″ x 12
  • 1.5″ x 9
  • 2″ x 9
  • 2.5″ x 8
  • 3″ x 7
  • 4″ x 7
Compare

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ตะปูคอนกรีต ตรา TOTO”

error: Two Man Intertrade