web analytics

ตะแกรงกันกลิ่นพีวีซี ฝาเหลี่ยม

ผลิตจากพีวีซีคุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน ใช้สำหรับป้องกันกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์จากท่อระบายน้ำ ป้องกันชิ้นส่วนขนาดใหญ่ไหลลงอุดตันท่อน้ำและป้องกันแมลงที่จะขึ้นมาตามท่อ

2″(1 Doz.)

Compare

Description

ตะเเกรงกันกลิ่นพีวีซีฝาเหลี่ยม 1 ตะเเกรงกันกลิ่นพีวีซีฝาเหลี่ยม 2

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ตะแกรงกันกลิ่นพีวีซี ฝาเหลี่ยม”

error: Two Man Intertrade