web analytics

ตะไบท้องปลิง

เป็นตะไบครึ่งวงกลมเพื่อใช้สำหรับแต่งเหล็กที่เป็นส่วนโค้งต่างๆ มีให้เลือกหลายขนาด

13-08-2004      หยาบ   4″      บรรจุ 12 อัน

13-08-2006      หยาบ   6″       บรรจุ 12 อัน

13-08-2008      หยาบ   8″       บรรจุ 12 อัน

13-08-2010      หยาบ  10″       บรรจุ 12 อัน

13-08-2012      หยาบ  12″       บรรจุ 12 อัน

13-08-2622     ละเอียด 4″        บรรจุ 12 อัน

13-08-2623     ละเอียด 6″        บรรจุ 12 อัน

13-08-2624     ละเอียด 8″        บรรจุ 12 อัน

13-08-2625     ละเอียด10″        บรรจุ 12 อัน

13-08-2626     ละเอียด12″        บรรจุ 12 อัน

Compare

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ตะไบท้องปลิง”

error: Two Man Intertrade