web analytics

ตะไบ กลม

ใช้ถูรูกลมหรือส่วนโค้งต่างๆ มีให้เลือกหลายขนาดทั้งสำหรับงานตะไบหยาบและงานตะไบละเอียด สินค้าคุณภาพสูง คงทน

13-08-3004      หยาบ     ขนาด4″     บรรจุ 12 อัน

13-08-3006      หยาบ     ขนาด6″     บรรจุ 12 อัน

13-08-3008      หยาบ     ขนาด8″     บรรจุ 12 อัน

13-08-3010      หยาบ     ขนาด10″     บรรจุ 12 อัน

13-08-3012      หยาบ     ขนาด12″     บรรจุ 12 อัน

13-08-3021      หยาบ + ด้าม    ขนาด4″     บรรจุ 12 อัน

13-08-3022      หยาบ + ด้าม    ขนาด6″     บรรจุ 12 อัน

13-08-3023      หยาบ + ด้าม    ขนาด8″     บรรจุ 12 อัน

13-08-3024      หยาบ + ด้าม    ขนาด10″     บรรจุ 12 อัน

 

13-08-3031      ละเอียด + ด้าม    ขนาด6″     บรรจุ 12 อัน

13-08-3032      ละเอียด + ด้าม    ขนาด8″     บรรจุ 12 อัน

13-08-3033      ละเอียด + ด้าม    ขนาด10″     บรรจุ 12 อัน

 

 

 

 

Compare

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ตะไบ กลม”

error: Two Man Intertrade