web analytics

ตะไบ บุ้ง

เป็นตะไบที่ใช้ในงานไม้ สำหรับงานขัดหยาบ มีให้เลือกหลายขนาดตามความต้องการของผู้ใช้งาน

13-08-5406       ขนาด 6″      บรรจุ 12 อัน

13-08-5408       ขนาด 8″      บรรจุ 12 อัน

13-08-5410       ขนาด10″      บรรจุ 12 อัน

13-08-5412       ขนาด12″      บรรจุ 12 อัน

Compare

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ตะไบ บุ้ง”

error: Two Man Intertrade