web analytics

ถุงมือหนัง เชื่อมอาร์กอน

ผลิตจากหนังคุณภาพดี ฟอกเรียบ ใส่ได้กระชับมือ สวมใส่สบายไม่ระคายเคืองต่อผิวหนังผู้ใช้งาน ใช้ป้องกันสะเก็ดไฟได้ นิยมใช้กับงานเชื่อมอาร์กอน ป้องกันความร้อนและวัตถุมีคม เหมาะสำหรับใช้ในงานงานซ่อมบำรุง งานผลิตรถยนต์ อู่ต่อเรือ อู่ซ่อมรถยนต์ โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป เป็นต้น

Compare

Description

ถุงมือหนังเชือมอาร์กอน

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ถุงมือหนัง เชื่อมอาร์กอน”

error: Two Man Intertrade