web analytics

น้ำยาอเนกประสงค์ ตรา SONAX

เป็นน้ำมันที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ และได้รับรองคุณภาพจากสมาคมรถยนต์เยอรมัน (ADAC) มีคุณสมบัติในการกัดสนิม ป้องกันสนิม ไล่ความชื้นในระบบไฟ ช่วยหล่อลื่นชิ้นส่วนที่ฝืด เช่น กลอน บานพับประตู เครื่องมือ เครื่องใช้ภายในบ้าน อู่ซ่อมรถ โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป คลายสกรู น็อต ขจัดเสียงสายพานดัง สามารถนำไปขัดและรักษาอาวุธปืนได้ ช่วยละลายยางมะตอยที่ติดตามตัวถังรถ และไม่เป็นอันตรายต่อแลคเกอร์ ยาง พลาสติก และสีรถ

150 ml.(1 Doz.)

200 ml.(200 ml.)

300 ml.(1 Doz.)

400 ml.(1 Doz.)

500 ml.(1 Doz.)

Compare

Description

น้ำยาอเนกค์ประสงค์ ตราSONAX

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “น้ำยาอเนกประสงค์ ตรา SONAX”

error: Two Man Intertrade