web analytics

บอลวาล์วทองเหลือง ตรา ซันวา

ผลิตจากทองเหลืองคุณภาพสูง โดยวิธีการปั๊มร้อนขึ้นรูป ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากประเทศอิตาลี ชุบนิเกิ้ลโครเมี่ยมเพิ่มความสวยงาม ทนทาน ด้ามจับทำจากอลูมิเนียม ทำให้ปลอดสนิมตลอดอายุการใช้งาน ใช้วัสดุเทฟล่อนคุณภาพสูงในการผลิตแหวนรองรับลูกบอล เพื่อป้องกันการรั่วซึมและเพิ่มความนุ่มนวลในการเปิด-ปิดลูกบอล ในการบังคับทางไหลของน้ำ ทำจากทองเหลืองคุณภาพสูง ซึ่งปราศจากการเกิดสนิม ทำให้การเปิด-ปิดเป็นไปโดยสะดวก ไม่เกิดการติดขัด บอลวาล์วทุกชิ้นผ่านการทดสอบการรั่วซึมก่อนออกจำหน่าย

1/2″(10 Pcs.)

3/4″(10 Pcs.)

1″(10 Pcs.)

1-1/2″(4 Pcs.)

2″(2 Pcs.)

3″(1 Pcs.)

4″(1 Pcs.)

Compare

Description

บอลวาว์ลทองเหลือง ตราซันวา

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “บอลวาล์วทองเหลือง ตรา ซันวา”

error: Two Man Intertrade