web analytics

บอลวาล์วทองเหลือง ตรา อซูม่า

ผลิตภัณฑ์ควบคุมอัตราการไหลผ่านของน้ำชนิดบอลวาล์ว ผลิตจากทองเหลืองแท้ ไม่เป็นสนิม

1/2″(10 Pcs.)

3/4″(10 Pcs.)

1″(10 Pcs.)

1-1/4″(6 Pcs.)

1-1/2″(6 Pcs.)

2”(4 Pcs.)

2-1/2″(4 Pcs.)

4″(2 Pcs.)

Compare

Description

บอลวาว์ลทองเหลือง ตราอซูม่า

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “บอลวาล์วทองเหลือง ตรา อซูม่า”

error: Two Man Intertrade