web analytics

บอลวาล์วพีวีซี สวม ตรา อีเกิ้ล วัน

ผลิตจากพีวีซีคุณภาพดี ออกแบบได้มาตราฐาน เปิด-ปิดง่าย สะดวกและไม่เปลืองแรง ใช้ได้ทั้งสำหรับงานประปาและงานเกษตร และใช้งานร่วมกับปั๊มน้ำได้ ทนทานต่อการใช้งาน

1/2″(150 Pcs.)

3/4″(120 Pcs.)

1″(75 Pcs.)

1-1/4″(36 Pcs.)

1-1/2″(36 Pcs.)

2″(24 Pcs.)

3″(1 Pcs.)

4″(1 Pcs.)

Compare

Description

บอลวาวล์พีวีซีส้วม ตราอีเกิ้ลวัน

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “บอลวาล์วพีวีซี สวม ตรา อีเกิ้ล วัน”

error: Two Man Intertrade