web analytics

ปืนยิงกาวไฟฟ้า ไต้หวัน ตรา หัวนก

ปืนยิงกาวมาตรฐานผลิตในประเทศไต้หวัน ไกปืนบีบง่าย ด้ามจับถนัดมือ มีขาสำหรับตั้งได้ สะดวกต่อการใช้งาน เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไป เช่น งานประดิษฐ์ งานฝีมือ มีขนาด 10 วัตต์ และ 40 วัตต์

10 W.(1 Pcs./48)

40 W.(1 Pcs./24)

Compare

Description

ปืนยิงกาวมาตรฐานผลิตในประเทศไต้หวัน ไกปืนบีบง่าย ด้ามจับถนัดมือ มีขาสำหรับตั้งได้ สะดวกต่อการใช้งาน เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไป เช่น งานประดิษฐ์ งานฝีมือ มีขนาด 10 วัตต์ และ 40 วัตต์

ปืนยิงกาวไฟฟ้าไต้หวัน ตราหัวนก 2

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ปืนยิงกาวไฟฟ้า ไต้หวัน ตรา หัวนก”

error: Two Man Intertrade