web analytics

ปุ๊กเหล็กติดกันสาด

พุกเหล็กใช้ติดกันสาด เนื่องจากเหมาะที่จะใช้ในงานหนัก ใช้กับงานที่ต้องการการรับน้ำหนักมากและต้องการความยาวเป็นพิเศษ

  • 1/4″ x  3″
Compare

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ปุ๊กเหล็กติดกันสาด”

error: Two Man Intertrade