web analytics

ปุ๊กเหล็ก

ผลิตจากเหล็กคุณภาพดี โดยทั่วไปแล้วพุกเหล็กจะใช้กับงานคอนกรีต เหมาะกับการใช้งานทั่วไปและงานที่ต้องการรับน้ำหนักมากเป็นพิเศษ

  • 3/16″
  • 1/4″
  • 5/16″
  • 3/8″
  • 1/2″
  • 5/8″
  • 3/4″
Compare

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ปุ๊กเหล็ก”

error: Two Man Intertrade