web analytics

ผ้าทรายสายพาน ตรา กวาง

สำหรับงานขัดแต่ง เจียร ปรับสภาพผิว และลบคมจากการตัดเจาะต่างๆ มีให้เลือกหลายขนาดตามความต้องการ

ขนาด กว้าง4นิ้ว x ยาว24นิ้ว

#24        10pcs

#36         10pcs

#40         10pcs

#60          10pcs

#80           10pcs

#100         10pcs

#120          10pcs

Compare

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ผ้าทรายสายพาน ตรา กวาง”

error: Two Man Intertrade