web analytics

ผ้าทรายสายพาน ตรา ฟูจิ-สตาร์

สำหรับงานขัดแต่ง เจียร ปรับสภาพผิว และลบคมจากการตัดเจาะต่างๆ มีให้เลือกหลายขนาดตามความต้องการ

ขนาด กว้าง 4 นิ้ว  x  ยาว 24 นิ้ว

 • #40                     10pcs
 • #60                     10pcs
 • #80                     10pcs
 • #100                   10pcs
 • #120                   10pcs
 • #150                   10pcs
 • #180                   10pcs

ขนาด กว้าง 4 นิ้ว  x  ยาว 36 นิ้ว

 • #40                     10pcs
 • #60                     10pcs
 • #80                     10pcs
 • #100                   10pcs
 • #120                   10pcs
 • #150                   10pcs
 • #180                   10pcs
Compare

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ผ้าทรายสายพาน ตรา ฟูจิ-สตาร์”

error: Two Man Intertrade