web analytics

ผ้าทรายสายพาน

สำหรับงานขัดแต่ง เจียร ปรับสภาพผิว และลบคมจากการตัดเจาะต่างๆ มีให้เลือกหลายขนาดตามความต้องการ

  • 4″x24 #24
  • 4″x24 #36
  • 4″x24 #40
  • 4″x24 #60
  • 4″x24 #80
  • 4″x24 #100
  • 4″x24 #120
Compare

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ผ้าทรายสายพาน”

error: Two Man Intertrade