web analytics

พลั่วด้ามไม้ ตราอีเกิ้ลวัน

ตัวพลั่วตักทำจากเหล็กคุณภาพดี ทาสีเคลือบกันสนิม แข็งแรง ทนทาน ด้ามทำจากไม้ เป็นเครื่องมือใช้ในการตักดิน ตักทราย

บรรจุ(1 Doz.)

Compare

Description

ตัวพลั่วตักทำจากเหล็กคุณภาพดี ทาสีเคลือบกันสนิม แข็งแรง ทนทาน ด้ามทำจากไม้ เป็นเครื่องมือใช้ในการตักดิน ตักทราย

ตัวพลั่วตักทำจากเหล็กคุณภาพดี ทาสีเคลือบกันสนิม แข็งแรง ทนทาน ด้ามทำจากไม้ เป็นเครื่องมือใช้ในการตักดิน ตักทราย

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “พลั่วด้ามไม้ ตราอีเกิ้ลวัน”

error: Two Man Intertrade