web analytics

มินิบอลวาล์วทองเหลือง ตรา อีเกิ้ล วัน

ผลิตจากทองเหลืองคุณภาพดีชุบโครเมี่ยม แข็งแรง ทนทาน ไม่แตกหัก ไม่เป็นสนิม ปลอดภัยจากสารตะกั่ว ด้ามจับเปิดปิดง่าย ขนาดมาตรฐาน ติดตั้งง่าย

1/2″ 3ทาง ผ.ม.ผ. (M.F.M.)(12 Pcs.)

1/2″ 3ทาง ผ.ผ.ผ. (M.M.M.)(12 Pcs.)

1/2″ 3ทาง ม.ม.ม. (F.F.F.)(12 Pcs.)

1/2″ 3ทาง ม.ผ.ม. (F.M.F.)(12 Pcs.)

Compare

Description

มินิบอลวาวลทองเหลือง ตราอีเกิ้ลวัน 1 มินิบอลวาวลทองเหลือง ตราอีเกิ้ลวัน 2 มินิบอลวาวลทองเหลือง ตราอีเกิ้ลวัน 3

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “มินิบอลวาล์วทองเหลือง ตรา อีเกิ้ล วัน”

error: Two Man Intertrade