web analytics

วาล์วลมทองเหลือง

ผลิตจากทองเหลืองคุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน สามารถทนแรงดันได้สูงกว่าก๊อกธรรมดา ซึ่งก๊อกธรรมดาไม่สามารถใช้งานกับแก๊สซึ่งมีแรงดันสูงได้ ใช้ในการควบคุมการไหลของแก๊ส น้ำมัน และน้ำ มี 6 แบบให้เลือกตามความเหมาะสมของการใช้งาน

Compare

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “วาล์วลมทองเหลือง”

error: Two Man Intertrade