web analytics

สวิตช์ลูกลอยไฟฟ้า พร้อมสาย 5 เมตร #ST-75 ตรา RADAR

ใช้สำหรับควบคุมระดับน้ำภายในถังเก็บน้ำ บ่อพักน้ำ ลูกลอยผูกเชือกควบคุมระดับน้ำแบบใช้ไฟฟ้า ใช้พ่วงตัดต่อควบคุมการทำงานของปั๊มน้ำ มาพร้อมสาย 5 เมตรในชุด

Compare

Description

สวิตซ์ลูกลอยไฟฟ้าพร้อมสาย5เมตร#ST-75 ตราPADAR 1 สวิตซ์ลูกลอยไฟฟ้าพร้อมสาย5เมตร#ST-75 ตราPADAR 2

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “สวิตช์ลูกลอยไฟฟ้า พร้อมสาย 5 เมตร #ST-75 ตรา RADAR”

error: Two Man Intertrade