web analytics

สว่านเฟืองคู่

เครื่องมือช่างสำหรับเจาะวัตถุ มักใช้เจาะงานเหล็กหรืองานเจาะไม้ ผลิตจากวัสดุอย่างดี คงทน ใช้งานได้อย่างแม่นยำ

  • 1/4″
  • 3/8″
Compare

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “สว่านเฟืองคู่”

error: Two Man Intertrade