web analytics

สูบน้ำมันมือหมุน รอบละลิตร ตรา หัวนก

เหมาะสำหรับการถ่ายเทน้ำมันทุกชนิดที่มีความเข้มข้นน้อย เช่น น้ำมันเครื่องรถยนต์ น้ำมันดีเซล น้ำมันอุตสาหกรรม เป็นต้น สินค้าเป็นแบบสูบได้รอบละลิตร ผลิตจากประเทศไต้หวัน

Compare

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “สูบน้ำมันมือหมุน รอบละลิตร ตรา หัวนก”

error: Two Man Intertrade