web analytics

หัวฉีดน้ำทองเหลือง#JH-18

ผลิตจากทองเหลือง ไม่เป็นสนิม มีความแข็งแกร่งทนทาน ไม่แตกหัก ทนต่อทุกสภาพอากาศทั้งในอุณหภูมิที่สูงและต่ำ ปลอดภัยจากสารตะกั่ว ใช้งานได้อเนกประสงค์ ขนาดมาตรฐาน ติดตั้งง่าย

5.5″(12 Pcs./120)

Compare

Description

ผลิตจากทองเหลือง ไม่เป็นสนิม มีความแข็งแกร่งทนทาน ไม่แตกหัก ทนต่อทุกสภาพอากาศทั้งในอุณหภูมิที่สูงและต่ำ ปลอดภัยจากสารตะกั่ว ใช้งานได้อเนกประสงค์ ขนาดมาตรฐาน ติดตั้งง่าย

ผลิตจากทองเหลือง ไม่เป็นสนิม มีความแข็งแกร่งทนทาน ไม่แตกหัก ทนต่อทุกสภาพอากาศทั้งในอุณหภูมิที่สูงและต่ำ ปลอดภัยจากสารตะกั่ว ใช้งานได้อเนกประสงค์ ขนาดมาตรฐาน ติดตั้งง่าย

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “หัวฉีดน้ำทองเหลือง#JH-18”

error: Two Man Intertrade