web analytics

เชือกโพลีทอแบน 20 มม.

ชนิดแบน ใช้สำหรับมัดสิ่งของต่างๆได้ทั่วไป

เชือกโพลีทอแบน 20 มม.

ความยาว

  • 2.5 kg. X 100 m.     MIX
  • 2.5 kg. X 100 m.     RED
  • 2.5 kg. X 100 m.     BLUE
  • 2.5 kg. X 100 m.     GREEN
  • 2.5 kg. X 100 m.     YELLOW
Compare

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “เชือกโพลีทอแบน 20 มม.”

error: Two Man Intertrade