web analytics

เช็ควาล์วสปริงบล็อคทองเหลือง ตรา YORK

ใช้ควบคุมการไหลผ่านของน้ำ สามารถใช้ติดตั้งกับท่อพีวีซีและท่อชนิดต่างๆได้ เพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ำประปา

1/2″(14 Pcs.)

3/4″(12 Pcs.)

1″(10 Pcs.)

Compare

Description

เช็ควาว์ลสปริงบล็อคทองเหลือง ตราYORK 1เช็ควาว์ลสปริงบล็อคทองเหลือง ตราYORK 2

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “เช็ควาล์วสปริงบล็อคทองเหลือง ตรา YORK”

error: Two Man Intertrade