web analytics

เปอร์มาเท็กซ์ทาเกลียวแป๊ป

สารกันรั่วซึมสำหรับการต่อท่อด้วยเกลียวทั่วไป ใช้ป้องกันการรั่วซึมของน้ำ น้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันเบนซิน ทนอุณหภูมิตั้งแต่ -54 ถึง 204 องศาเซลเซียส ใช้กับงานข้อต่อเกลียวและท่อน้ำประปา สินค้าคุณภาพ มาตรฐานการผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา

Compare

Description

เปอร์มาเท็กซ์ทาเกลียวเเปป

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “เปอร์มาเท็กซ์ทาเกลียวแป๊ป”

error: Two Man Intertrade