web analytics

เหล็กงัดยาง

ใช้สำหรับงัดยางรถยนต์ ยางรถจักรยานยนต์ มีให้เลือกหลายขนาดตามความเหมาะสม

  • 12″
  • 16″
  • 20″
  • 24″

บรรจุกล่องละ 0.5 โหล

Compare

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “เหล็กงัดยาง”

error: Two Man Intertrade