web analytics

เหล็กสกัดปากแบน

สกัดมือปากแบนแบบไม่มียางหุ้ม ใช้สำหรับตอกกะเทาะปูนหรือรอยแตกร้าวในงานปูนออกทิ้งไป เพื่อทำการซ่อมแซมแก้ไข

  • 8″
  • 10″
  • 12″
Compare

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “เหล็กสกัดปากแบน”

error: Two Man Intertrade