web analytics

เหล็กสกัดปากแหลม

สกัดมือปากแหลมแบบไม่มียางหุ้ม ช้สำหรับตอกกะเทาะปูนหรือรอยแตกร้าวในงานปูนออกทิ้งไป เพื่อทำการซ่อมแซมแก้ไข

  • 8″
  • 10″
  • 12″
Compare

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “เหล็กสกัดปากแหลม”

error: Two Man Intertrade