web analytics

แว่นตาช่างเชื่อม 2 ชั้น ตรา อีเกิ้ล วัน

แว่นตาช่างเชื่อม 2 ชั้น แบบกระจกเหลี่ยม เลนส์ทำจากโพลีคาร์บอเนต มีช่องระบายอากาศ เลนส์ด้านหน้ายกเปิด-ปิดได้ เลนส์ใสอยู่ภายใน เพื่อให้สามารถมองชิ้นงานได้ถนัดขึ้น ใช้สำหรับป้องกันแสงจ้า รังสี ความร้อน และสะเก็ดไฟจากงานเชื่อมโลหะหรือตัดโลหะ

(1 Doz./10)

Compare

Description

เเว่นตาช่างเชือม2ชั้นตราอีเกิลวัน1 เเว่นตาช่างเชือม2ชั้นตราอีเกิลวัน 2กระจกเหลี่ยมเปิด

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “แว่นตาช่างเชื่อม 2 ชั้น ตรา อีเกิ้ล วัน”

error: Two Man Intertrade