web analytics

ไขควงฉลุกระแทก ตรา แชมเปี้ยนชิพ

ไขควงชนิดนี้สามารถถูกกดหรือกระแทกที่ปลายด้าม เพื่อบิดหรือขันสกรูให้แน่นยิ่งขึ้นได้ ผลิตจากโรงงานในประเทศไทย ด้วยวัตถุดิบที่มีคุณภาพ

Compare

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ไขควงฉลุกระแทก ตรา แชมเปี้ยนชิพ”

error: Two Man Intertrade