web analytics

ไขควงลองไฟ #CP808A ตรา CHAMPION TOPS

ไขควงคุณภาพดีใช้ในงานไฟฟ้า จุดประสงค์หลักคือเพื่อวัดว่ามีไฟฟ้าบริเวณนั้นหรือไม่ โดยจะมีหลอดไฟในตัวไขควง ถ้านำไขควงไปแตะบริเวณที่มีไฟฟ้า หลอดไฟจะสว่างขึ้น อย่างไรก็ตามไขควงประเภทนี้ สามารถใช้ขันสกรูในงานทั่วไปได้ด้วย

สามารถวัดไฟ ได้ 100 -500 v AC

Compare

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ไขควงลองไฟ #CP808A ตรา CHAMPION TOPS”

error: Two Man Intertrade